İletişim | Contact

Ülkeler

BİZİ TAKİP EDİN!

Programlara Uygunluk ve Seçim

 YFU Değişim Programları’na katılmak isteyen öğrencilerin:

  • 15-18 yaş grubunda olmaları (doğduğunuz ay ve yıla göre ülkelerin farklı uygulamaları olabilir),
  • Genel olarak ruhsal ve bedensel anlamda sağlıklı olmaları,
  • Lise eğitimlerine devam ediyor olmaları,
  • Okul performansı açısından genel olarak başarılı olmaları, okul ve okulla bağlantılı faaliyetlerde sorumluluk göstermeleri gerekiyor.

YFU, tüm aday öğrencilerin programlara uygunluk değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirme çalışmaları sırasında başta mülakat olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılır ve gerektiğinde uzman desteği alınır. Değişim programı adaylarının başvurularının kabul edildiği ya da reddedildiği bu sürece "uygunluk" ya da "seçim süreci" denir.

İlk aşama

Uygunluk / seçim süreci ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasından (ön kayıt formunun gönderilmesi ve ön kayıt ücretinin yatırılması) sonra en geç 2 hafta içinde başlatılır ve gencin durumuna göre 1-4 hafta içinde tamamlanır. Adayın bu sürenin sonucunda başarılı olması durumunda başvurusu işleme konularak kesin kayıt işlemlerine geçilir.

YFU Türkiye öğrenciler arasından bir seçim yapmaz, her öğrenciye eşit yaklaşır. Yani başvuran her öğrenci, diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Uygunluk sürecinde esas alınan tek kıstas başvuru tarihidir. Öğrencinin programı sorunsuz bir şekilde geçirebilecek olgunlukta olup olmadığını ölçmeye yönelik çeşitli görüşmeler yapılır. YFU Türkiye öğrenciyle yapılan mülakatın yanında aile fertleriyle, gencin öğretmenleriyle ya da arkadaşlarıyla görüşme ve gereken durumlarda gencin doğal yaşam alanlarını (ev, okul, vb.) ziyaret etme talebinde bulunabilir. Uygunluk sürecinin en büyük amacı, gencin değişim programına hazır olduğundan ve amaçlarının net olarak farkında olduğundan emin olmaktır.

Ne yazık ki programlara başvuran her öğrenci katılmaya hak kazanamamaktadır. 15-18 yaş grubundaki hedef kitle düşünüldüğünde, adayın 1 yılı ailesinden uzakta, başka bir ülkede geçirmeye hazır olması önemlidir. YFU için, programlardan önce öğrencinin iyi hali ile onun bu tecrübeden azami faydayı sağlaması ve sorun yaşamaması son derece önemlidir. Bu nedenle, YFU herhangi bir öğrencinin değişim programlarına katılmaya hazır olmadığını hissettiği anda başvuruyu reddeder.

Uygunluk süreci, gencin hazır olmasının yanı sıra bazı ülkelerdeki yasal sürece dayanan birtakım testleri de içerir. Bazı ülkelerde öğrencinin dil seviyesi ve akademik başarı durumu programlara katılabilmesi ve o ülkelerdeki okullarda eğitim görmesi açısından yasal bir gereklilik olabilir. Örneğin, Amerika'daki değişim programına katılmak isteyen adayların, ELTIS adı verilen İngilizce seviye belirleme sınavına girmiş ve belli düzeyde not almış olmaları gerekir. Kesin kayıt işlemlerine geçilmeden önce, YFU Türkiye bu sınavların uygulanması için gerekli belgeleri öğrenciden talep eder.

 

Sürecin devamlılığı

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, uygunluk sürecinin program süresince devam ediyor olmasıdır. YFU Türkiye, herhangi bir aşamada, ilk mülakatlarda başarılı olmuş olsa dahi, öğrencinin başvuru ve değişim programı sürecini dondurabilir ya da tamamen iptal edebilir. Bu, tamamen genci korumaya ve onun zarar görmesini engellemeye yöneliktir. YFU International kalite standartları ve 50 yılı aşkın bir süre sonucunda oluşan deneyim, programa katılacak gencin buna hazır olmasını öngörür. Bu konuda gösterilen hassasiyet, 50 yılı aşkın bir süredir 64 ülkeden 200 bini aşkın gencin başarıyla programlarını tamamlamasını sağlamış ve YFU ailesini, bu alanda çalışan dünyanın en büyük iki kuruluşundan biri haline getirmiştir.