İletişim | Contact

Ülkeler

Danimarka Hakkında

Kuzey Avrupa'da, İskandinavya'da yer alan Danimarka, anayasal bir monarşi devletidir. Grönland ve Faroe adaları da Danimarka topraklarıdır. İzlanda ise, 1944 yılına kadar Danimarka eğemenliği altında kalmış, sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kısa Kısa Danimarka

Yüzölçümü: 43,094 km2
Nüfus: 5,368,854
Başkent: Kopenhag
Dil: Danca
Din: Evanjelik Luteran 95%, Diğer (Protestan ve Katolik) 3%
Para birimi: Kron (DKK)
Zaman dilimi: TR-1
İnternet TLD: .dk
Telefon kodu: 45

Danimarka Kriterleri

Yaş aralığı: 01 Ağustos 1999 ve 1 Ağustos 2002

Programlar: 1 Yıllık Akademik Program ve Klasik Müzik Programı

Program Tarihleri: 1 Yıllık Akademik Program ve Müzik Programı: 24 Temmuz 2017 –  4 Temmuz 2018

Sömestir: 29 Temmuz 2017 - 28 Aralık 2017

Program ücretleri: 

Akademik Program: 7600 Euro

Klasik Müzik Programı: 10750 Euro

Sömestir: 6850 Euro

Burs olanakları: Yok

Özel Kriterler: Yok

YFU DANİMARKA

1960 yılında kurulduğundan bu yana YFU Danimarka 8000 öğrencinin değişim programlarına katılmasını sağlamıştır. YFU Danimarka, 8 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Kuruluş, her birinde bir bölgesel liderin ve dört tane danışmanın bulunduğu 17 bölgeye ayrılmıştır. Tecrübeli gönüllüler ve geri dönen değişim öğrencileri YFU'nun önemli bir parçasıdır ve bölgelerdeki tüm işleri gönüllü olarak yapmaktadırlar.

Tommerup'daki (Funen adasında) ofis, başvurular ve seyahatlerle ilgili tüm işleri koordine etmekte ve öğrenciler ve aileleri ile sürekli iletişim halinde bulunmaktadır.

Daha fazla fikir edinmek için:
http://vimeo.com/14794461


Program ücretleri:

Akademik Program: 7600 Euro

Sömestr: 6850 Euro

Klasik Müzik Programı: 10750 Euro

Program Tarihleri: 24 Temmuz 2017- 4 Temmuz 2018

Öğrenciler, 26 Haziran 2017 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Berlin, Almanya'da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Danimarka'dan 26 Haziran 2018 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye'ye YES sonrasında, 1 Temmuz 2018'te, Avrupa'da değişime katılan diğer Türk öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir. 

Sömestr programı ve ek Klasik Müzik Programı: 29 Temmuz 2017 - 28 Aralık 2017

Yaş kriterleri: Öğrencilerin, 01 Ağustos 1999 ve 1 Ağustos 2002 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Öğrencinin bu tarihlerden bir-iki ay küçük ya da büyük olması durumunda YFU Danimarka’nın onayı gerekmektedir. Bir-iki aydan daha küçük ve büyük öğrenciler programa kabul edilmez.

Dil kriterleri: Öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Mülakat sırasında yapılacak olan SLEP testinden en az 45 ve üstü alınması gerekmektedir.  Varış sonrası oryantasyon programı kapsamında öğrencilere temel Danca dersleri verilecek olup, bunun yanında yıl boyunca kendi kendilerine çalışabilecekleri dil eğitim materyalleri temin edilecektir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin doğal etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalı; kendileri, evsahibi aileleri ya da evsahibi YFU kuruluşu için gereksiz sorun yaratmamalıdırlar.

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin Danca öğrenme ve buna vakit ayırma konusunda istekli olması gerekmektedir.

Mezun Öğrenciler: YFU Danimarka mezun öğrencileri bireysel olarak değerlendirmekte ve öğrencinin okula devam konusunda motivasyonundan emin olduktan sonra kabul etmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaç tanesine sahip öğrencilerin, programa kabulü için YFU Danimarka'nın onayına gerek yoktur, ancak bu öğrencilerin evsahibi aile ve okula yerleştirilmesi biraz daha uzun zaman alabilir.

 • Kendi odasına girmemek kaydıyla evde evcil hayvan bulunması konusunda sorun yaşamayan ve özel bir diyete ihtiyaç duymayanlar
 • Sigara içen, ancak evsahibi ailesinin yanında ya da evin içinde sigara içmemeyi kabul edenler

Şartlı kabul edilen öğrenciler: Sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili kısıtları ve bunların yanında yerleştirme sürecini zorlaştıracak farklı durumları olan öğrencilerin kabulü YFU Danimarka’dan ön onay alındıktan sonra yapılabilecektir.

 • Evsahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Öğrenciler genellikle kırsal yerleşim yerlerine, küçük kasabalara (en fazla 30 000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (nüfusu 31 000-125 000 arasında olan) yerleştirilirler. Çok az sayıda öğrenci daha büyük şehirlere yerleştirilmektedir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme ancak evsahibi aile ile öğrenci arasında bir akrabalık bağı olmaması durumunda mümkün olabilir. Potansiyel ailenin YFU Danimarka’nın evsahibi aile şartlarını karşılaması ve ailenin yakınında öğrencinin yerleştirilebileceği bir okulun bulunması gerekmektedir.

Değişim öğrencileri ortaokul ya da liseye yerleştirilirler. Öğrencinin hangi sınıfa yerleşeceğine Danimarka'da yerleştirildiği okul karar vermektedir.

Klasik Müzik Programı: Program, özellikle değişim yılı deneyimi ile profesyonel düzeyde klasik müzik eğitimini birarada yaşamak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Programa katılan öğrenciler, yılın büyük çoğunluğunda Orkester Efterskolen isimli yatılı bir müzik okulunda kalacak; okul tatilleri ve ayda 1-2 haftasonunda da evsahibi aileleri ile birlikte olacaklardır.

Orkester Efterskolen: Bu okulda, Beethoven'ı Beyonce'ye tercih eden ve kendileri gibi klasik müzik aşığı gençlerle birlikte okumak isteyen genç müzisyenler eğitim almaktadır. Okulun sunduğu 3 temal program bulunmaktadır:

 • Orkestra programı: Öğrenciler bir senfoni orkestrasında yer alırlar
 • Vokal programı: Solo ve oda korosu ile şarkı söyleyen öğrenciler, drama derslerin de dahil olurlar
 • Piyano programı: Oda müziği yapılır

Öğrenciler her hafta seçtikleri enstrüman konusunda süpervizyon alma şansı bulurlar.

Okul, salt bir müzik okulu olmaktan ziyade, ulusal bir müfredatı da takip etmektedir ve başarı düzeyi son derece yüksektir. 15-17 yaşları arasındaki gençlere eğitim veren okulda uluslararası bakalorya (IB) programı da verilmektedir. Mümkün olması halinde, zorunlu dersler müzik eğitimi ile verilmekte, sık sık okul gezileri düzenlenmektedir (örneğin Kopenhag'daki Kraliyet Tiyatrosu ve Senfoni Orkestrası'na). 

Okul, son yıllarda uluslararası öğrencileri hedefleyen bir programı hayata geçirmiştir. Bu programa dahil olmak isteyen öğrencilerin, müzik konusunda belirli bir yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencilerin Danca öğrenme konusunda istekli olmaları gerekmektedir. 

Öğrenciler iki kişilik odalarda kalır, temizlik ve bulaşık yıkama konusunda sıra ile görev alırlar. Hafta sonu ders olmadığından, öğrencilerin haftasonunu evsahibi aileleri ile geçirmeleri mümkündür, ancak pek çok öğrenci haftasonu sunulan imkan ve etkinliklerden yararlanabilmek için okulda kalmayı tercih etmektedir. 

Program ücretine dahil olan kalemler:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU evsahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Danimarka’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (Dönüş Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Danimarka içinde geliş-gidiş ve oryantasyonlar sırasında evsahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı - eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış oryantasyonu (1 hafta konaklamalı)
 • Varış sonrası oryantasyonu (1-2 gün konaklamalı)
 • Ara dönem oryantasyonu (haftasonu 2 gün konaklamalı)
 • Geri dönüş oryantasyonu (haftasonu 2 gün konaklamalı)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu ve değerlendirme toplantısı (Türkiye'de programı tamamladıktan sonra 3 gün konaklamalı - eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU Danimarka üyeliği
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı
 • Temel dil eğitimi varış oryantasyonu sırasında verilmektedir. Oryantasyon sonrasında öğrencilere kendi başlarına çalışabilmeleri için materyal temin edilmektedir.
 • KLASİK MÜZİK PROGRAMI: Yatılı bir müzik okuluna yerleştirme ve okula ilişkin masraflar (Bireysel ve grup halinde müzik eğitimi, konserler, okul gezileri, bando üniforması, okul malzemeleri, konaklama ve yemek)

Program ücretine dahil olmayan kalemler:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (228 Euro civarındadır-1700DKK)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı
 • Ek dil kursu (isteğe bağlıdır)
 • Okula ulaşım masrafları (gerekmesi halinde)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları