İletişim | Contact

Ülkeler

Litvanya Hakkında

Litvanya, resmi olarak Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan üç Baltık devletinden biridir. Ülkede yerleşim daha çok Baltık Denizi boyunca yoğunlaşmıştır. Avrupa'nın en hızlı gelişen ekonomilerinden birine sahip olan Litvanya, 2007 yılından beri Avrupa Birliği üyesidir.

Kısa Kısa Litvanya

Yüzölçümü: 65,200 km2
Nüfus: 3,555,179
Başkent: Vilnius
Dil: Litvanca
Din: Katolik, Ortodoks, Protestan, Musevi, Müslüman
Para birimi: Litvanya Litas'ı (LT)
Zaman dilimi: TR ile aynı
Internet TLD: .lt
Telefon kodu: 370

Litvanya Kriterleri

Yaş aralığı: 1 Haziran 1999 ve 1 Ağustos 2002

Programlar: 1 yıllık Akademik Program

1 yıllık Basketbol Programı

Program Tarihleri:1 Yıllık Akademik Program: 18 Ağustos 2017 - 26 Haziran 2018

Sömestir: 18 Ağustos 2017 - 1 Şubat 2018

1 Yıllık Üniversite: 18 Ağustos 2017 - 15 Haziran 2018

Program ücretleri:

Akademik Program: 7550 Euro

Basketbol Programı: 8700 Euro

Sömestr Programı: 6200 Euro

1 Yıllık Üniversite: 11500 Euro

Burs olanakları: Yok

Özel Kriterler: Basketbol programı için hali hazırda basketbol ile en az 2 yıldır profesyonel olarak ilgileniyor olmak gerekmektedir.

YFU Litvanya

YFU Litvanya, daha önce değişim programlarına katılmış, ve bu eşsiz fırsatı daha fazla gence sunmak isteyen bir grup genç tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Litvanya'nın bağımsızlığını kazanmasından kısa süre sonra kurulan YFU Litvanya, büyük çoğunluğunu eski değişim öğrencilerinin oluşturduğu güçlü gönüllü ağı sayesinde zengin programlar sunmaktadır. YFU ailesinin genç ve aktif üyelerinden olan YFU Litvanya, klasik değişim programlarının yanı sıra sunduğu özel programlarla ön plana çıkmaktadır. Bunlardan en popüler olanı Litvanya'ya özgü olan Baketbol programıdır. Dünyaca tanınmış bir basketbol ülkesi olan Litvanya'da bu programa katılan öğrenciler okul yaşamlarının yanı sıra oldukça ünlü bir basketbol okuluna devam ederler.


PROGRAM ÜCRETİ: 

Akademik Program: 7550 Euro

Basketbol Programı: 8700 Euro

Sömestr Programı: 6200 Euro

1 Yıllık Üniversite: 11500 Euro

Program Tarihleri: 1 Yıllık Akademik Program: 18 Ağustos 2017 - 26 Haziran 2018

Sömestir: 18 Ağustos 2017 - 1 Şubat 2018

1 Yıllık Üniversite: 18 Ağustos 2017 - 15 Haziran 2018

Öğrenciler, 22 Haziran 2018 - 26 Haziran 2018 tarihleri arasında Berlin, Almanya'da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Litvanya'dan 21 Haziran 2018 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye'ye YES sonrasında, 26 Haziran 2018'de, Avrupa'da değişime katılan diğer Türk öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: Öğrenciler, 1 Haziran 1999 ve 1 Ağustos 2002 tarihleri arasında doğmuş olmalıdırlar. 

Dil kriterleri: Öğrencilerin ilk etapta en azından temel düzeyde İngilizce bilmeleri, ve makul bir zaman zarfında Litvanya dilini öğrenmek için istekli olmaları ve bunun için çaba sarfetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin toplum içinde ve okulda sosyalleşebilmeleri için Litvanya dilini en yakın zamanda öğrenmeleri beklenmektedir.

Akademik kriterler: Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, evsahibi aileleri veya YFU Litvanya ofis çalışanları için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Litvanya dilini öğrenmeye, evsahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun farkedilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler, Litvanya'da lise eğitimine devam etmek zorunda olduklarını bilmeli ve lisenin 11. sınıfına yerleştirilmeyi kabul etmelidirler. Bu öğrencilerden değişim yılı boyunca okula karşı diğer tüm öğrenciler gibi sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlarda bir ya da daha fazlasına sahip olan öğrencilerin evsahibi aile ve okula yerleştirilmeleri daha uzun zaman alacaktır.

 • Alerjikler (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs.. alerjisi- bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Okul başarısı düşük olan öğrenciler
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vegan, vs...)
 • Sigara içenler
 • Mezun ya da yaş sınırının üstünde olan öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Litvanya'nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere katılımı olan öğrenciler
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • Öğrenciler evli bir çift (çocuklu ya da çocuksuz) ya da tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan evsahibi ailelere yerleştirilirler. 
 • Evsahibi aileler genellikle banliyö ya da şehir merkezinde yaşamaktadırlar.
 • Büyük şehir merkezlerinde yaşamakta olan Litvanyalı evsahibi ailelerin oldukça aktif bir hayatları olup, genellikle günde 9-10 saat civarında çalışmaktadırlar.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür ancak şu koşullarda değerlendirilmez;

 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talebi
 • Evsahibi ailenin bulunduğu bölgede destek sistemi olmaması
 • Öğrenciler orta dereceli devlet okullarına yerleştirilirler. Okullar ücretsizdir. Bazı okullarda üniforma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması, okul kurallarına uyması, verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi ve sınavlara girmesi beklenmektedir.
 • Okulda verilen temel dersler şunlardır: Litvanya dili, Tarih, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Uygulamalı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca), Müzik, Sanat ve Beden Eğitimi. Devam edilen yıla/sınıfa bağlı olarak, alınması gereken bazı zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim geçmişlerine uygun olarak, 10., 11. veya 12. (lise son) sınıfa yerleştirilebilirler.
 • Tipik bir okul günü sabah 8'de başlar ve genellikle öğleden sonra 3-4 gibi sona erer.
 • Okul yılı 1 Eylül'de başlar ve Haziran ortasında sona erer. Sonbaharda bir hafta, Noel'de ve Paskalya'da (Nisan-Mayıs gibi) 1 hafta okul tatili vardır. Bunun yanında çeşitli resmi ve dini bayramlarda da okullar kapanır.
Basketbol programına başvuran öğrencilerin, akademik programda yer alan kriterlerin yanında aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin en az 2 yıl boyunca profesyonel basketbol oynamış olmaları ve bunu belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin spor yapmalarına herhangi bir engel olmadığını belirten bir doktor raporu sunmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin okula devam etme ve Litvanya dilini öğrenmenin yanında basketbol programına devam etmeye istekli olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin devam edeceği profesyonel basketbol okulları, son zamanlardaki performanslarına ve oyun şartlarına göre seçilmektedir. Basketbol okulunda öğrenci öncelikle oynama becerilerine uygun bir takıma yerleştirilir. Daha güçlü takımlar haftada 4-6 kez, daha zayıf takımlar ise haftada 2-4 kez antrenman yapmaktadırlar. Bunun yanında daha güçlü takımlar Cumartesi günleri maçlara çıkmakta, ulusla ve uluslararası liglerde mücadele etmektedirler. Daha zayıf olan takımlar ise aynı okuldaki diğer takımlarla ya da başka basketbol okullarından kendilerine eşdeğer takımlarla maç yapmaktadırlar.

Program ücretine dahil olan kalemler:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU evsahibi aile yanına yerleştirme
 • Evsahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir'den Litvanya'ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Litvanya içinde evsahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı - eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Litvanya'da varış sonrası eğitimi (3 gün konaklamalı): Ağustos
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı (2 gün konaklamalı): Ocak
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı (3 gün): Haziran
 • Temmuz, Kasım ve Nisan aylarında evsahibi aile eğitimleri
 • Kasım ayında Litvanya gezisi (4 gün)
 • Bölgesel düzeyde YFU etkinlikleri
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya'da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES'e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu ve gönüllü eğitimi (Türkiye'de programı tamamladıktan sonra 3 gün konaklamalı - eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan kalemler:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (100 Euro)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 100-150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım (aylık 25-50 Euro civarında olması beklenebilir)
 • Okul üniforması (gerekiyorsa, 50-100 Euro civarında)
 • Okul kitapları (50 Euro)
 • Okul sonrası etkinlikler
 • İsteğe bağlı olarak Litvanya dil kursu (200 Euro)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye'deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları
 • BASKETBOL PROGRAMINA ÖZEL HARCAMALAR: üniforma (50 Euro), ayakkabı (80 Euro), basketbol okulu ücreti (aylık 100 Euro)