İletişim | Contact

Ülkeler

Macaristan Hakkında

Kısa Kısa Macaristan

Yüzölçümü: 93.032 km2
Nüfus: 10.198.315
Başkent: Budapeşte
Dil: Macarca
Din: Katolik
Para birimi: Forint (HUF)
Zaman dilimi: TR-1
İnternet TLD: .hu
Telefon kodu: 36

Macaristan Kriterleri

Yaş aralığı: 31 Temmuz 1999 - 31 Temmuz 2002

Yaz programı: 30 Haziran 1999 - 30 Haziran 2002

Programlar: 1 yıllık Akademik Program ve Yaz Programı

Program Tarihleri: Akademik Program ve Müzik Yemek Programı: 16 Ağustos 2017- 25 Haziran 2018

Yaz Programı Müzik: 7 Temmuz 2017 - 19 Ağustos 2017

Yaz Programı Ultrashort: 7 Temmuz 2017 - 30 Temmuz 2017

Program ücretleri: 

Akademik Program: 7150 Euro

Müzik / Yemek Programı Yıl: 7350 Euro

Yaz Programı Müzik: 3500 Euro

Yaz Programı Ultrashort: 3150 Euro

Özel Kriterler: Herhangi bir özel kriter bulunmamaktadır.

YFU Macaristan

YFU Macaristan, Macaristan'daki rejim değişikliğinin hemen ardından 1993 yılında kurulmuştur. YFU Macaristan, bu zamana kadar yüzlerce öğrenciyi değişim programlarına göndermiş ve misafir etmiştir. Şu anda yaklaşık 35 ülkeyle değişim yapan YFU Macaristan, program çeşitliliği açısından önde gelen bir YFU kuruluşudur. Klasik değişim programlarının yanı sıra bir yıllık müzik ve kısa süreli yaz programları sunan YFU Macaristan daha önce değişim programlarına katılmış öğrencilerden ve evsahibi ailelerden oluşan güçlü bir gönüllü ağına sahiptir ve yüksek kalitede programlar sunmaktadır.


PROGRAM ÜCRETİ: 

Akademik Program: 7150 Euro

Müzik / Yemek Programı Yıl: 7350 Euro

Yaz Programı Müzik: 3500 Euro

Yaz Programı Ultrashort: 3150 Euro

Program Tarihleri:

Yaz Programı Müzik: 7 Temmuz 2017 - 19 Ağustos 2017

Yaz Programı Ultrashort: 7 Temmuz 2017 - 30 Temmuz 2017

Akademik Program ve Müzik Yemek Programı: 16 Ağustos 2017- 25 Haziran 2018

 

Öğrenciler, 25 Haziran - 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Berlin, Almanya'da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Macaristan'dan 25 Haziran 2018 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye'ye YES sonrasında, 29 Temmuz 2018’de, Avrupa'da değişime katılan diğer Türk öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: Öğrencilerin 31 Temmuz 1999 - 31 Temmuz 2002 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. 

Dil kriterleri: Öğrenciler, değişim yılının ilk aylarında okulda ve toplum içinde sosyalleşebilmek ve YFU Macaristan tarafından verilecek oryantasyonları takip edebilmek çin yeterli derecede İngilizce bilmelidir. Programa katılmak için Macarca bilmek gerekmemektedir. Varış sonrası eğitimi kapsamında, öğrencilere temel Macarca dil kursu ve yıl boyunca Macarca öğrenmeleri için uzaktan dil eğitimi verilecektir. Bu kapsamda öğrencilere ileri düzey Macarca gramer kitabı sağlanacak ve 6 haftada bir gönüllü bir dil öğretmeni ile buluşarak Macarca çalışma imkanı bulacaklardır.

Akademik kriterler: Macaristan eğitim sistemi, pratikten ziyade teoriye dayalıdır. Okullar, değişim öğrencilerinin hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmasına ve verilen ödevleri (Macarca dahi olsa) zamanında yapmaya çalışmalarına önem vermektedir. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Müzik okulu: Müzik ile ilgili öğrenciler, öğleden sonraları YFU Macaristan tarafından bulunacak bir müzik okulunda normal lise eğitimlerine ek olarak eğitimlerine devam ederler.

Yemek okulu: Değişim yılı, YFU Macaristan tarafından bulunacak bir yemek okulunda geçirilir. Alınan ağırlıklı pratik eğitim ile öğrenciler şef ya da pastacı olmak için eğitilirler. Öğrencinin bu tür okullara kabul edilmesi için en az bir yıllık bir yemek eğitimi geçmişinin olması gerekmektedir. 

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Macar dilini öğrenmeye, evsahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun farkedilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Değişim yılı sırasında kendi ülkesinden liseyi bitirerek gelmiş öğrencilerin Macaristan'da lise eğitimine devam edeceklerinin ve muhtemelen 11. sınıfta okuyacaklarının farkında olması gerekmektedir. Kendi ülkelerinde liseyi bitirmiş olsalar dahi, bu öğrencilerden okula karşı motive olmaları, okulda başarılı olmak için çaba göstermeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Mezun öğrencilerin programa kabulü ancak YFU Macaristan'ın onayı ile mümkün olabilmektedir.

Yerleştirilmesi zor olan öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip öğrencilerin okullara ve ailelere yerleştirilmesi daha uzun zaman alacaktır.

 • Sigara içenler
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (domuz eti yememek gibi)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar
 • Alerjisi olanlar (şiddetli olmamak ve tek tip olmak kaydıyla)
 • Vejeteryanlar (vejeteryan olmayan bir evsahibi aile yanına yerleştirilmeyi kabul etmek kaydıyla)

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Macaristan'ın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Birden fazla şeye karşı ve ciddi düzeyde alerjisi olanlar
 • Psikolojik terapi ihtiyacı olanlar
 • Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili geçmişi bulunanlar
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek fiziksel, psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • Altını ıslatma geçmişi olanlar
 • Değişim yılı öncesi ve sırasında düzenli ilaç tedavi görmeleri gerekenler
 • Kaygı düzeyi yüksek, depresyonda ya da dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite tanısı olanlar
 • Öğrenciler farklı özelliklere sahip ailelerin yanına yerleştirilebilirler: bekar, tek ebeveynli, yeni evli (çocuklu ya da çocuksuz), yaşlı bir çift (çocuklu ya da çocuksuz)
 • Evsahibi aileler kırsal yerlerde, banliyö ya da şehir merkezinde bulunabilirler.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür.

 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Öğrenciler Orta/Lise düzeyinde devlet okullarına yerleştirilirler. Öğrenciler, tarih, Macar dili ve edebiyatı, yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, vs), matematik/fizik/biyoloji, coğrafya, müzik, sanat ve beden eğitimi derslerini alırlar.
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun bir sınıfa okul tarafından yerleştirilirler.
 • Okul her gün sabah 08:00'de başlar ve ortalama gün içinde altı ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 45 dakika okul, dersler arasında 10 dakikalık tenefüsler vardır. Çoğu okulda daha uzun bir öğle tatili de bulunmaktadır. Öğrenciler, öğle tatilini okul kafeteryasında geçirebilirler.
 • Okullar 1 Eylül'de açılır, Haziran ortasında kapanır. İlk dönem 31 Ocak'da, öğrencilerin bir yarı yıl sınavına girmesinin ardından sona erer. Çoğu okulda 3-4 günlük ara tatil (Noel'de kış tatili, 1. dönemin sonunda spor tatili ve Nisan'da bahar tatili) yapılır.
 • Hobi olarak müzikle ilgilenen öğrencilere okul sonrası müzik programına katılmaları tavsiye edilmektedir. Bu programda oldukça yüksek düzeyde müzik eğitimi verildiğinden, müziğe ilgisi olan öğrencilerin, becerilerini geliştirmeleri açısından son derece faydalı olacaktır.Bu programın dönemlik ücreti 80-300 Euro arasında olacaktır. Öğrencinin, böyle bir durumda ödemeyi doğrudan program merkezine yapması gerekmektedir.
Yaz programı kapsamında, akademik programdan farklı olarak, öğrenciler okula devam etmezler. 6 hafta süren program boyunca öğrenciler, iki farklı evsahibi aile yanında (her bir ailede 3 hafta) kalma şansı bulurlar. Bu sayede Macaristan'ın farklı yerlerini görme, tanıma ve iki evsahibi aile ve çok daha fazla arkadaş edinme şansını elde etmiş olacaklardır. Yaz programına katılan öğrenciler, evsahibi aileleri ile vakit geçirerek Macar kültürünü tanıma imkanının yanında, YFU Macaristan tarafından düzenlenen şu etkinliklere katılacaklardır:
 • Varış sonrası oryantasyonu ve temel Macarca dil kursu
 • 2 günlük yaz kampı
 • Viyana, Avusturya, gezisi

Yaz programına başvuran öğrencilerin, akademik program için geçerli olan, akademik kriterler dışındaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Program ücretine dahil olan kalemler:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU evsahibi aile yanına yerleştirme
 • Evsahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir'den Macaristan'a gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Macaristan içinde evsahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı - eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Macaristan'da varış sonrası eğitimi (4 gün konaklamalı): Ağustos 
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı (3 gün konaklamalı): Ocak 
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı (3 gün): Haziran 
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya'da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES'e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu ve gönüllü eğitimi (Türkiye'de programı tamamladıktan sonra 3 gün konaklamalı - eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Çeşitli YFU etkinliklerine katılım
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan kalemler:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (yaklaşık 50 Euro)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım masrafları (aylık 10-50 Euro arasında)
 • Okul kitapları ve malzemeleri
 • Program dışı YFU, okul ya da evsahibi aile tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler/programlar (Prag gezisi - 250 Euro)
 • Türkiye'deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları